कर्पोरेट संस्कृति

कर्पोरेट संस्कृति

cultue

ब्रान्ड कहानी

संगठनात्मक संरचना कम्पनीको प्रक्रिया संचालन, विभाग सेटिंग र कार्यात्मक योजनाको लागि सबै भन्दा आधारभूत संरचनात्मक आधार हो। 

ब्रान्ड कहानी
 
Jiaxing मा Headquter को रूप मा नयाँ कार्यालय भवनमा सार्नुहोस्
 
२०१.1.११
२०१.0.०8
Jiaxing याओडी मुद्रण मशीनरी निर्माण
 
 
 
शंघाई Tucai मुद्रण स्टूडियो
 
2015
2013
Hanghzou Miaohui मुद्रण स्टूडियो
 
 
 
शंघाई याओडी मुद्रण मशीनरी निर्माण
 
2012
2010
शिजियाजुआang शावे
 
 
सबै विस्तार गर्नुहोस्